KONFERENCJE *CONFERENCES

Konferencja podsumowująca Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)

W imieniu organizatorów - Polskiej Grupy Badawczej - serdecznie zapraszamy na Konferencję podsumowującą Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego przeprowadzone w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI). Konferencja odbędzie się 13 kwietnia 2018 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 25, Aula Zachodnia.

InSCI to pierwsze światowe środowiskowe badanie ankietowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK).

Projekt, jest integralną częścią inicjatyw, składających się na wdrożony przez WHO Global Disability Action Plan 2014-2021 ”Better health for all people with disability” i został zrealizowany w ramach współpracy międzynarodowej obejmującej zespoły badawcze z 28. krajów położonych we wszystkich 6. regionach WHO (stan na grudzień 2015 r.). InSCI jest częścią struktury zarządczej Learning Health System for Spinal Cord Injury (LHS-SCI), której celem jest zachowanie najwyższych standardów etyki i doskonałości w nauce. Na strukturę zarządczą składa się 6 podstawowych jednostek organizacyjnych: Komitet Sterujący, Komitet Wykonawczy, Komitet Naukowy, Grupy Szczególnych Zagadnień, Krajowe Grupy Badawcze oraz Główny Ośrodek Badawczy - Swiss Paraplegic Research (Nottwil, Switzerland).

Wybrane prace kierowane będą do recenzji w Kwartalniku naukowym "Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania", którego wydawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 pkt.

SKŁAD POLSKIEJ GRUPY BADAWCZEJ
Przewodnicząca Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej:
• prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

- kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej dla Dorosłych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej.

Członkowie Polskiej Grupy Badawczej:
• dr n. med. Tomasz Adamczewski
- adiunkt w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, fizjoterapeuta, specjalista fizjoterapii.
• lek. med. Barbara Dobies-Krześniak - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej w Mazowieckim
Centrum Rehabilitacji "Stocer" w Konstancinie – Jeziornej, asystent w Klinice Rehabilitacji
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
• mgr Gabriela Figas - asystent w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
fizjoterapeuta.
• dr Mariusz Górnicz - adiunkt Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego, lingwista.
• dr n. med. Katarzyna Hojan - specjalista rehabilitacji medycznej, kierownik Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji Zakonu Bonifratrów Piaski-Marysin k/Poznania,
przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego PTReh.
• Robert Jagodziński - Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, krajowy koordynator badania,
metodolog ICF.
• mgr Ewa Kochańska-Lechniak - metodolog ICF, pracownica Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
fizjoterapeutka, krajowy koordynator badania.
• dr n. med. Marek Krasuski - specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej, ortopedii
i traumatologii, Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine.
• dr Tomasz Krasuski - adiunkt Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, psycholog, seksuolog.
• mgr Ireneusz Pieszyński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Rehabilitacji Medycznej, statystyk.
• dr n. med. Wiesław Rycerski - dyrektor ds. lecznictwa Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY.
specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej i neurologii.
• mgr Rafał Skrzypczyk - Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, fizjoterapeuta, metodolog ICF.
• dr n. med. Bartłomiej Szrajber - kierownik Zakładu Fizjoterapii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
fizjoterapeuta, metodolog ICF.
• dr hab. n. med. Beata Tarnacka - kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej i neurologii.
• dr hab. n. o kult. fiz. Tomasz Tasiemski - prof. nadzw. AWF, nauczyciel akademicki Katedry
Adaptowanej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, członek International
Spinal Cord Society i Multidisciplinary Association of Spinal Cord Injury Professionals.
• dr n. med. Piotr Tederko - adiunkt w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, specjalista II˚ w zakresie rehabilitacji medycznej, Fellow of European Board of Physical and
Rehabilitation Medicine, ortopeda, traumatolog.
• mgr Agnieszka Zawadzka - asystent w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, fizjoterapeuta, metodolog ICF.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
• Ireneusz Pieszyński - Przewodniczący
• Agnieszka Zawadzka - Zastępca Przewodniczącego
• Anna Budzyńska
• Kamila Chlebowska
• Angelika Czubek
• Gabriela Figas
• Mateusz Filipek
• Robert Jagodziński
• Kamila Ławniczak
• Bartosz Petrus
• Piotr Petrusewicz
• Aleksandra Piekarska
• Beata Pietrzak
• Karolina Przybyłek
• Jolanta Staniszewska
• Maria Staniszewska
• Justyna Szatan
• Bartłomiej Szrajber
• Aleksandra Tomarek
• Michał Wijata
• Barbara Wyczałkowska

Konferencja podsumowująca Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Załączniki