KONFERENCJE *CONFERENCES

IX Międzynarodowy Kongres na temat zarządzania niepełnosprawnością i procesem powrotu do pracy

The International Forum on Disability Management (IFDM) i The Pacific Coast University for Workplace Health Sciences (PCU-WHS) zapraszają na IX Międzynarodowy Kongres poświęcony zarządzaniu niepełnosprawnością i procesem powrotu do pracy. Kongres odbędzie się w dniach 14-17 października 2018 r. w Vancouver w Kanadzie.

Tematem przewodnim IFDM 2018 są wyzwania i innowacje w ochronie zdrowia pracowników. Kongres skupia się na czterech obszarach tematycznych:

  • Przełamywanie głównych barier zdrowotnych w celu uzyskiwania lepszych wyników w pracy
  • Poruszanie się specjalistów ds. niepełnosprawności na zmiennym rynku pracy
  • Wymiana poglądów na temat zarządzania niepełnosprawnością na poziomie „makro”
  • Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania niepełnosprawnością na poziomie „mikro”

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników swoich prac, doświadczeń lub oryginalnych badań.  Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 16 marca 2018 roku za pomocą formularza on-line.

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach oraz na stronie IFDM 2018: https://www.ifdm2018.com/call-for-abstracts/

Załączniki