KONFERENCJE *CONFERENCES

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania i dylematy fizjoterapii”. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2018 r.

Szanowni Państwo!

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania i dylematy fizjoterapii”.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2018 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Lubelski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. Józef Bergier – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Polska

Członkowie:
prof. n. med. Aleksy Dmitriev – Państwowy Uniwersytet w Grodnie, Białoruś
prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
prof. n. med. Volodymyr Kozyavkin - Międzynarodowa Klinika Rehabilitacji w Truskawcu, Ukraina
prof. n. med. Mykhaylo Korda – Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu, Ukraina
prof. dr hab. Robert Latosiewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Polska
dr hab. Jerzy Eider – Uniwersytet Szczeciński, Polska
dr hab. Bartosz Molik – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polska dr hab. Radosław Rola – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
dr hab. Elżbieta Rutkowska – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Polska
dr hab. Anna Zwierzchowska – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Polska
dr Anna Krawczyńska – Członek Krajowej Izby Fizjoterapii, Polska
dr Ireneusz Hałas – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Lubelski Oddział Wojewódzki, Polska

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr hab. Krystyna Gawlik

Członkowie:
dr Joanna Baj-Korpak
dr Gustaw Wójcik
dr Kamil Zaworski
mgr Renata Rzeczkowska

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat współczesnych wyzwań i dylematów fizjoterapii w trosce o zdrowie populacji.

Sesje tematyczne:
1. Zespoły bólowe kręgosłupa, diagnoza, epidemiologia
2. Nowoczesna fizjoterapia w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa
3. Dolegliwości bólowe kręgosłupa a jakość życia
4. Urazy kręgosłupa w sporcie amatorskim i zawodowym
5. Fizjoterapeuta wczoraj, dziś i jutro
6. Varia

Warsztaty
W ramach konferencji zorganizowane będą warsztaty Kinetic Control, których celem będzie wskazanie aktualnych kierunków treningu kontroli motorycznej, ukazanie roli funkcji mięśni w relacji z obwodowym i ośrodkowym układem nerwowym oraz analiza synergii mięśniowych vs trening izolowany mięśni.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Załącznikach oraz na stronie internetowej uczelni: www.pswbp.pl  w zakładce konferencje.

Prosimy o przekazanie powyższej wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

 

 

 

 

 

Załączniki