KONFERENCJE *CONFERENCES

II Konferencja Naukowa z cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH „Nic o nas bez nas – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości”

Wrocław, 25 września 2017 r. pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN

 

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję Naukową

z cyklu:

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Nic o nas bez nas – osoby z niepełnosprawnościami

w drodze ku dorosłości”

Wrocław, 25 września 2017 r.

pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

i Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN

 

 

Pierwsze „Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych”, które odbyły się w 2015 roku, dotyczyły jednego z głównych paradygmatów współczesnej pedagogiki specjalnej, jakim jest paradygmat emancypacyjny. Obecnie proponujemy Państwu kontynuację Spotkań i poddanie refleksji naukowej problematykę dorosłości osób z niepełnosprawnościami, która stała się istotna, zarówno z punktu widzenia zainteresowań badawczych, jak i codziennych wyzwań związanych z edukacją i rehabilitacją tej grupy osób. Zainteresowania pedagogiki specjalnej zdecydowanie wyszły już poza zakres nauczania i wychowania, skupiając się również na takich polach jak terapia, opieka, a także szeroko pojęte wsparcie. Refleksji naukowej poddawane są między innymi takie pojęcia jak samostanowienie, autonomia, czy emancypacja. Coraz wyraźniej mówi się o tym, że osoby z niepełnosprawnościami powinny być upoważnione do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje działanie. Powinny decydować lub współdecydować o własnym procesie edukacji, a w wieku dorosłym żyć - w miarę swych możliwości - niezależnie. Zadaniem otoczenia społecznego natomiast jest wzmacnianie ich dążenia do samostanowienia i autonomii.

W niektórych obszarach rozumienia dorosłości dokonały się pożądane przeobrażenia, jednak pozostałe zdają się być wciąż oporne na zmianę i tkwią nadal w poprzednich paradygmatach pedagogiki specjalnej. Potrzebę wnikliwego przyjrzenia się różnym sferom dotyczącym dorosłości osób z niepełnosprawnościami głoszą naukowcy, specjaliści, rodzice. Zdecydowanie rzadziej natomiast głos zabierają najbardziej zainteresowani – osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego podczas naszych Spotkań chcemy zaprosić do dyskusji wszystkich, którym bliska jest kwestia będąca tematem Konferencji.

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne, wokół których mogą koncentrować się  rozważania, dyskusje i doniesienia z badań:

  1. Bariery i utrudnienie na drodze ku dorosłości
  2. Dorosła osoba z niepełnosprawnością w roli ucznia i studenta
  3. Realizacja zadań wynikających z dorosłości przez osoby z niepełnosprawnościami
  4. Seksualność osób z niepełnosprawnościami
  5. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
  6. Środowiskowy system wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami
  7. Rodzinna opieka nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością
  8. Problematyka starzenia się i starości osób z niepełnosprawnościami
  9. Badania partycypacyjne nad dorosłością osób z niepełnosprawnościami
  10. Rola biblioterapii i arteterapii w procesie rehabilitacji dorosłych i starzejących się osób z niepełnosprawnościami.

 

Komitet naukowy

 

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Prof. dr hab. Amadeusz Krause

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Dr hab. Beata Jachimczak, Prof. UAM

Dr Prof. Nataliya Karpova, Russian Academy of Education

Dr hab. Danuta Kopeć, Prof. UAM

Dr. Prof. Kas Mazurek, University of Lethbridge

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, Prof. UKW

Dr hab. Bernadeta Szczupał, Prof. UWr

Dr. Prof. Emerita Margaret Winzer, University of Lethbridge

Dr hab. Marcin Wlazło, Prof. USz

Dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, Prof. APS; PFZW

Dr hab. Danuta Wolska, Prof. UP

Dr hab. Teresa Żółkowska, Prof. USz

Dr hab. Edyta Zierkiewicz, Prof. UWr

Dr hab. Beata Cytowska, Prof. UWr

 

 

 

Komitet  organizacyjny

                          

Przewodnicząca: Dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

Dr hab. Bernadeta Szczupał, Prof. UWr

Dr Agnieszka Drzazga

Dr Jolanta Lipińska-Lokś

Dr Piotr Plichta

Dr Barbara Winczura

                 

Sekretarz:

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko

Mgr Kiriakos Chatzipentidis

 

 

KOMUNIKAT  I 

 

INFORMACJE   OGÓLNE

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr.; tel.: 605 101 553

Sekretarze konferencji: Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko; tel.: +48 607 398 395

                                      Mgr Kiriakos Chatzipentidis: +48 794099171

  

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konferencję do 30 lipca 2017r. na adres e-mail: spotkania.pedagogspecjalny@wp.pl

Czas trwania konferencji: 25 września 2017 roku.

Miejsce konferencji:

Instytut Pedagogiki UWr: ul. Dawida 1, Wrocław

Język konferencji: polski, angielski

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAŁĄCZNIKU !