KONFERENCJE *CONFERENCES

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy”

"OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY. 25-LECIE SYSTEMU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W POLSCE". Konferencja odbędzie się 19 września 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W 1991 roku – dwa lata po transformacji ustrojowej – została uchwalona pierwsza ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1991, nr 46, poz. 201), która wprowadzała instrumenty aktywizacji zawodowej, m.in. obligatoryjne zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w większych zakładach pracy w ramach tzw. systemu kwotowego. Wprowadziła także obowiązek dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), oraz obowiązek tworzenia i zasady funkcjonowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). W 1997 roku uchwalona została nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776). Zapisano w niej, iż rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest zespołem działań (w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych) (...)

W imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy", która odbędzie się 19 września 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 

W załączeniu - informacja o konferencji i formularz zgłoszeniowy. LINK