INFORMACJE DLA AUTORÓW *INFORMATION FOR AUTHORS

27.06.2012

Oświadczenia dla autorów / Statements for authors

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA DLA AUTORÓW PUBLIKACJI W KWARTALNIKU. WYPEŁNIONE ORAZ PODPISANE DRUKI OŚWIADCZEŃ PROSIMY PRZESŁAĆ WRAZ Z ARTYKUŁEM NA ADRES REDAKCJI (W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ORAZ PAPIEROWEJ).


Prosimy pobrać druk z załącznika.


Załączniki