BIEŻĄCY NUMER IV/2019(33) *CURRENT ISSUE

Edukacja integracyjna czy włączająca? O prawie do edukacji w kontekście interpretacji terminologii Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Autor: Adam Mikrut -- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie