BIEŻĄCY NUMER IV/2019(33) *CURRENT ISSUE

Dostępność w przedsiębiorstwach prywatnych: zalecenia w oparciu o doświadczenia międzynarodowe

Autor: Friedrich Mehrhoff -- Członek Zarządu Rehabilitation International (RI) w Nowym Jorku