BIEŻĄCY NUMER IV/2019(33) *CURRENT ISSUE

Demaskowanie mitów związanych z powrotem do pracy sprzyjającej inkluzji społecznej

Autor: Joachim Breuer -- Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)