BIEŻĄCY NUMER IV/2018(29) *CURRENT ISSUE

Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Autor: Emilia Wieczorek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Metodologii Nauk o Edukacji