BIEŻĄCY NUMER IV/2018(29) *CURRENT ISSUE

Rola marketingu społecznego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych

Autor: Ewa Mynarska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Załączniki