BIEŻĄCY NUMER IV/2018(29) *CURRENT ISSUE

System długoterminowej opieki domowej nad osobami starszymi w Polsce i wybranych krajach europejskich

Autorzy: Justyna Kilian, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

Załączniki