BIEŻĄCY NUMER IV/2018(29) *CURRENT ISSUE

Niepełnosprawność w zatrudnieniu wolnorynkowym. Aktualna sytuacja w nawiązaniu do przemian historycznych. Wyniki badań

Autor: Marta Jagoda Szymańska - Uniwersytet Śląski