BIEŻĄCY NUMER III/2019(32) *CURRENT ISSUE

Recenzja książki Karoliny Ruty-Korytowskiej Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu

Autor: Emilia Wieczorek -- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych