BIEŻĄCY NUMER III/2019(32) *CURRENT ISSUE

Rehabilitacja osób o ograniczonych możliwościach zdrowotnych uprawiających sporty adaptacyjne (Ruch Olimpiad Specjalnych)

Autor: Tamara Pawłowna Begidova -- kandydat na stanowisko profesora nauk pedagogicznych, Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego w Woroneżu, Woroneż, Rosja