BIEŻĄCY NUMER III/2019(32) *CURRENT ISSUE

Postrzeganie jakości życia w przestrzeni psychospołecznej szkoły wyższej przez studentów z niepełnosprawnością wzrokową

Autor: Grażyna Gunia -- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie