BIEŻĄCY NUMER III/2019(32) *CURRENT ISSUE

Determinanty rozwoju potraumatycznego u osób z doświadczeniem psychozy podlegających detencji w świetle psychologii pozytywnej

Autor: Sylwia Wierzbicka -- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie