BIEŻĄCY NUMER II/2020(35) *CURRENT ISSUE

Działalność Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie na rzecz rehabilitacji osób z wadami słuchu

Autor: Andrzej Stecewicz; Społeczna Rada Naukowa TWK, Oddział Wojewódzki TWK w Szczecinie