BIEŻĄCY NUMER II/2020(35) *CURRENT ISSUE

Pionierska rola Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Rzeszowie w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością

Autor: Henryk Waszkowski; Społeczna Rada Naukowa TWK w Warszawie, Oddział Wojewódzki TWK w Rzeszowie