BIEŻĄCY NUMER II/2020(35) *CURRENT ISSUE

Wstęp nr II/2020(35) *Introduction No. II/2020(35)

Autor: Krzysztof Michałkiewicz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika.

  • Zdjęcie Krzysztofa Michałkiewicza Prezesa PFRON, Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika  „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania”
    Zdjęcie Krzysztofa Michałkiewicza Prezesa PFRON, Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Załączniki