BIEŻĄCY NUMER II/2019(31) *CURRENT ISSUE

Korzyści i straty z asystentury osobom z niepełnosprawnością intelektualną w L’Arche w oczach asystentów poznańskiej wspólnoty

Autor: Anna Sokołowska -- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych