BIEŻĄCY NUMER II/2019(31) *CURRENT ISSUE

Sukces niejedno ma imię. Samoświadomość indywidualna i społeczna aktywnych kobiet z niepełnosprawnością

Autor: Magdalena Kucińska -- Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych