BIEŻĄCY NUMER II/2019(31) *CURRENT ISSUE

Spotkanie z Innym – obraz osób z zespołem Downa w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Autor: Justyna Wlaźnik -- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych