BIEŻĄCY NUMER II/2019(31) *CURRENT ISSUE

Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady i wytyczne dla tworzenia miejskich placów zabaw, ogrodów sensorycznych i parków doświadczeń w kontekście projektowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku

Autor: Paulina Tota -- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury